Sinir Hücresi ve Hücreler Arası Bağlantı Sayısı Karmaşası… Yazdır
Sultan Tarlacı tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 18 Şubat 2013 12:10

İnsan beyninde sinir hücreleri sayısı ve aralarındaki bağlantı sayısının toplamı konusunda değişik rakamlar vardır. Bazıları bağlantı sayısını 1015 olarak verirken (Churchland PS ve Sejnowski TJ. The Computational Brain. Bradford, 1992;51) bazılarınca 1016 (10 katrilyon) veya 1017’e kadar çıkartılır.

1350 gr insan beyninin 100 milyar hücre içerdiği (Glencoe Health 2nd Ed., 1989:252, Magill's Medical Guide, 1998:221, The Science Times Book of the Brain, 1987:150) belirtilirken bazı kaynaklarda bu 10-100 milyar arasında bildirilir (World Book 2001. Chicago: World Book Inc., 2001: 551). Nadiren de 100 milyardan fazla olduğu ifade edilir (The Scientific American Book of the Brain, 1999:3). Daha yakın zamanlı bir kaynakta ise insan beyin kabuğundaki sinir hücresi sayısı 1,2x1010 olarak ve hücre başına sinir hücreleri arası bağlantı sayısı 29800 hesaplanmıştır. Buna göre tüm beyin kabuğunda hücreler arası bağlantı sayısı 3,6x1014 olarak hesaplanabilir (Rockland KS. J Neurocytol 2002;31:247–253) Yaş, cinsiyet ve sayımın yapıldığı beyin bölgesine göre sayılar değişmekle birlikte, 1 cm3 insan beyninde ortalama yüz milyon bağlantı olduğu kabul edilebilir. Bu değerlerin yaklaşık olduğu da kabul edilmelidir.