Giriş Yap-Kayıt Ol

Hesabınız ile giriş yapın veya kayıt olarak şifre edinin.Kimler Sitede

Şu anda 49 konuk çevrimiçi

Günün Sözü

Sencil davranışlar; başkalarını da kendisi kadar severek, sevgi, şefkat, merhamet, fedakârlık, teselli, yardım vs. sözcüklerle ifade edilen bencillik karşıtı hareketlerde bulunma,vicdanın emrettiği gibi davranma.
Dr. Bedri Ruhselman

Duru-Rüya Sayıları

Toplam: 5011
Bugün: 0
Bu hafta: 0
Bu ay: 435
Designed by:

Spiritualizmin ve Parapsikolojinin Dünya ve Türkiye Tarihi

Sozlukte 40 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
0-9 All
Sayfa:  « Once 1 2
Terim Tanimlama
1957

Parapsikoloji Kurumu 19 Haziran 1957’de Durham’da (Kuzey Caroline) kuruldu. Parapsikoloji Kurumu, 1969’da dünyadaki en büyük genel bilimsel kurum olan Bilimin Gelişmesi Amerikan Kurumu’na (American Association for the Advancement of Science) bağlandı.

1958

Egun Arıkdal, 3 Ocak 1958 tarihinde Metapsişik Tetkikler ve ilmi Araştırmalar Derneğine üye kaydedildikten sonra, Ruh ve Madde dergisinde makaleleri ve Fransızca’dan çevirileri yayınlanmaya başlamıştır.

1959

Ruh ve Madde dergisi Aralık ayında yayınlandı.

1960

Kunio Yasue, Gordon Globus ve arkadaşları. Yasue, 1960’da Hiroomi Umezawa tarfından geliştirilen kuantum alan teorisi (QFT) üzerine yeni bir katkı yaparak, sinir hücrelerinden daha ilkel “kortikonlar” fikrini öne sürdü. Umezawa “Kuantum Nörofizik”i başlatarak, klasik dünyanın, beyindeki kuantum bilgi işlemesinden nasıl köken alabileceğini tartıştı. Yasue’e göre, beyin makroskobik bir kuantum sistemidir. Özellikle, sinir hücreleri arasındaki su megamolekülleri üzerine yoğunlaşarak, geniş bir kuantum ağı oluşturabileceklerini öne sürdü. Ayrıca, Fröhlich sistemi, sinir hücreleri içindeki mikrotübüllerin de kuantum sistemine katıldığını belirtti.

1963

Dr. Refet Kayserilioğlu 19 Mayıs 1963 tarihinden sonra MTİA Derneğinden ayrıldı. Dr. Ata Atalay'ın başkanlık süresi iki yıl sürdü. 29 Kasım 1964 tarihinde yeni başkan Feridun Tepeköy ve arkadaşları vazifeyi devraldılar.

1965

Parapsikoloji Enstitüsü (the Institute for Parapsychology) kuruldu. Rhine’ın doğumunun yüzüncü yılı olan 1995’te sözkonusu vakıf adını “the Rhine Research Center” olarak değiştirdi.

1967

Feridun Tepeköy ise 19 Kasım 1967'de başkanlığı Ergün Arıkdal ve arkadaşlarına bıraktı

1969

1957'de J. B. Rhine tarafından kurulan Parapsikoloji Kurumu'nun, 1969 Aralık ayında Amerikan Bilim Geliştirme Kurulu'na (AAAS) kabul edilmesi parapsikolojinin saygınlığını kazanmasında önemli bir adım olarak kabul edilir. Kimilerince bu, parapsikolojinin bilimsel saygınlığın resmi biçimde onaylanması sayılabilirdi.

1970

Evan H Walker, sinir sisteminde işleyebilecek, sinir hücreleri arası (sinaptik) tünellemenin kuantum modelini yaptı. Ve 1977’deki Internatonal Journal of Quantum Chemistry’de zor da olsa yayımlandı. 1974’de dergiye gönderilen makale, ancak 1976’da tekrar gözden geçirildikten sonra kabul edildi ve 1977’deki sayısında yayımlandı. Bu çalışmaları ardından, benzer kavramları parapsikolojik fenomenlere de uyguladı.

1977

1977’de Reykjavik'de (İzlanda)’da yapılan uluslararası kongrede sunulan, “İzlanda Tezleri” adıyla tanınan rapor ve verilerin bilimsel değerleri anlaşıldı

1979

Princeton Mühendislik Normal-dışı Araştırma Laboratuarı (PEAR) parapsikoloji çalışmalarına başladı

1980

Ergun Arıkdal, 1980-1985 yılları arasında beş yıl süreyle ufoloji ve evrende zeki hayat konularını içeren Planet adlı bir dergi de yayınladı.

1986

Patricia Churchland, “Nörofelsefe” kitabını yayımladı Herbert Froehlich, Bose-Einstein Yoğunlaşması (BEC) biyolojik sistemlerde (bitki ve hayvanlarda) de oluşabilir John Eccles, beyin kabuğundaki sinir hücreleri arası bağlantıların uyarılara “kuantum olasılık” kurallarına göre yanıt verdiklerini, kuantum belirsizliğinin de bir işlev alabileceğini öne sürdü. Madde olmayan zihnin (psikon), “kuantum sıçramaları” yolu ile bedene istendiğinde etki edip, hareket oluşturabileceğini öne sürdü

1989

Ian Marshall, bilincin ve yoğunlaşmaların holistik özelliği arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Ve bilincin bu tür bir Bose-Einstein Yoğunlaşmasından doğabileceğini öne sürdü. Bennett and Brassard, kuantum bilgisayar Roger Penrose, The Emperor's New Mind: Kral’ın Yeni Usu’nu yayımladı

1990

Ankara Ruhsal Araştırmalar Derneği kuruldu

1992

Adana Ruhsal Araştırmalar Derneği kuruldu

1993

Ergun Arıkdal, 1993 yılının ilk aylarında yeni kurulmakta olan yedi radyodan birini, İstanbul’daki Meta FM 105.6'yi kuruldu.

1994

Daha çok, beyinde kuantum fiziğinin işleyiş teorilerinin konu edildiği; Toward a Scientific Basis for Consciousness "Tucson I" ilk toplantısı yapıldı Roger Penrose, Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness John C. Eccles, “How the Self Controls Its Brain” yayınlandı Peter Shor, kuantum algoritmasını geliştirdi. Daha sonra “kuantum hata düzeltme” şemasını tanımladı. Böylece çevreden kaynaklanan etkiler, hata düzeltme ile en aza indirildi ve büyük ölçekli kuantum bilgisayarlar yapmanın yolu açıldı

1995

GENESIS bilgisayar programı ile gerçekçi sinir ağları modellemesi yapıldı Cornell, Wieman, Anderson, atomik gazda Bose-Einstein yoğunlaşmasını başardı DVD (Digital Versatile Disc) satışa sunuldu

2003

Sinir sisteminde kuantum fiziğinin işleyiş teorilerini ele alan, NeuroQuantology dergisi (An Interdisciplinary Journal of Neuroscience and Quantum Physics) yayımlanmaya başladı.

Sayfa:  « Once 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL