Çizimlerde Ortaya Çıkan Hatalar PDF Yazdır e-Posta

Çizim için paranormal ya da doğaüstü yetenek olması ya da bunu bilmek şart değildir. Ama bunun yapılabildiğine inanmak başarıyı önemli oranda arttırır. Bir çok kişi durugörüye inanır ama kendini bu konuda yeteneksiz kabul eder. Ama bazen beklenmedik, çizimler çıkar amatörler arasından. Çocuk ve gençlerde, gelişmiş durucular kadar yetenek vardır. Sezgileri olduğunu düşünen bir çok kişide aslında durugörü - duyu dışı algılama – uzaktangörü yeteneği vardır. Toplumun %10’undan fazlasında bu yetenek çeşitli derecelerde vardır.

 

 

 

 

Genel olarak beklenen hatalar şu şekilde olabilir:

1. Bazen bir nesneyi algılayamayacaksınız. Onun yerine hedef nesne ile ilişkisiz başka nesneler ortaya çıkacak. Bunlar çağrışımlardır. Bunlar resim, duygu, tat ve ses şeklinde ortaya çıkabilirler. Nesnenin kendisi çizilmez. Hatırlattığı şey çizilir.

2. Çoğu kez ise, hedef nesne yerine onunla ilişkili yaşadığınız tecrübeyi hatırlayıp çizeceksiniz

3. Sonunda saçma sapan bir çizim ortaya çıkabilir. Ancak, çizimin nesne ile mutlaka bir ilişkisi vardır. Özellikle hedef nesne zor ise bu durum ortaya çıkabilir.

4. Bazen nesnenin sadece parçaları ya da bir parçası algılanır, nesne tam olarak algılanmaz. Hedef nesne unsurları algılanır ancak bir araya getirilmelerinde sorun olur. Belli bir resim vermez. Gebelde stre ve şaşkınlık altındaki kişilerde oluşur bu durum. Nesne fazla karmaşık olduğunda da aynı durum ortaya çıkar. Nesne göze basit gelebilir ancak durugörü özü için karmaşıktır.

5. Yeni başlayanlarda ise ilgisiz çizimler ve düşünceler gelebilir ama bu güvensizlik yaratmamalıdır. Israrla devam edilmelidir çizimlere. Belli bir başarı düzeyine ulaştıktan sonra bütün durugörü yeteneği bazen sanki yıkılır. Başarısızlıklar gelişir. Sanki duruyu engelleyen bir şey varmış gibi olur. Bu çok sık dneyler ve tekrarlar ardından olabilir. Bu dinlenme, şarj olma zamanı geldiğini söyler. Psişik yetenekler de bedensel yetenekelr gibi yorulurlar. Buan “psi yorulması” denir.

6. Teknik olarak çizimlerde aşağıdaki hatalar olabilir;
• Displacement –yer değiştirmeler
• Distorsiyon – yamukluk ve eğrilip büzülmeler
• Disosiasyon - çözünme, dağılma, parçalanma
• Dismorfizm - şekilde eğrilip bükülme, küçülme, büyüme
• Disarrangement - resmin parçalarının uygun yerlerde olmaması, sağın sola, üstün alta yer değişmesi gibi

 

 
Üstteki cin Ali çiziminde ve alttaki çizimde, sağda görüleceği üzere bir birleştirme sorunu var. Parçalar tamam ama bütün oluşturulamamış. 
 
Yine bir birleştirme sorunu ama kişi bunun farkında, bütünü algılayamıyor. 
 
Üstteki elips ile alttaki üçgen yapı birbirinden ayrılmış ve uygun konumlandırılamamış. 
 
Üstte ve altta birleştirme sorunu 
 
Birleştirme sorunu üstte ve altta simetrik ayna yer değiştirmesi 
 
Rakamları ve harfleri görmek çok zordur. Bazı durumlarda bunlar tam tersi, baş aşağı hale bile gelebilir. 
 
Yine çizimi zor olan harfler
 
Çizimi zor olan ama yine de tanınan harfler