Uzaktan İyileştirme Çalışmaları PDF Yazdır e-Posta
Sultan Tarlacı tarafından yazıldı.   
Salı, 19 Şubat 2013 07:03

Son yıllarda alternatif tedavi yöntemleri arasında sayılmaya başlanan “uzaktan iyileştirme” bir çeşit, uzaktan etkileme yöntemidir. Uzaktan iyileştirme, “bilinçli olarak bir kişi tarafından, başka bir kişinin fiziksel veya duygusal iyilik halinin sağlanması için yapılan girişim” olarak tanımlanır. Uzaktan iyileştirme durumlarında “duacı” denen birisi kullanılır. Duacı bazen hastanın resmine bakarak, bazen de yoğun bakımda uzaktan hastayı görerek iyi dileklerde bulunur.

            Uzaktan iyileştirmenin etkisini ortaya koymak için yapılan araştırmaların tüm şekilleri ileri derecede tartışmalıdır. Bu eleştiriler içerisinde plasebo etkisi en iyi eleştiri, sahtecilik ve uydurma en kötü olanıdır.[1] Yapılan uzaktan iyileştirme çalışmaları 100’den fazla olmasına karşın, randomize-plasebo (veya hastanın kör olduğu) kontrollü olan ve hakemli dergilerde yayımlanan, deneyselden ziyade insanları kapsayan klinik çalışmaların sayısı azdır. Kaliteli çalışmaların gözden geçirildiği bir makalede uzaktan iyileştirmenin etkisi değerlendirilmiş ve ilginç sonuçlara ulaşılmıştır.[2]

           

Tablo. Uzaktan iyileştirme çalışmalarının özeti.

Çalışmacı

Yöntem ve sayı

Sonuç

Joyce-Welldon (1965)[3]

Psikolojik veya romatizmal hastalığı olan 48 hastaya, 6 ay boyunca, her gün 15 saat dua edildi.

Belirgin etki yok

Collipp (1969)[4]

Lösemili 18 çocuk için 15 ay boyunca günlük dua edildi.

Dua edilen grupta daha az ölüm oranı. Ancak, istatistiki anlamlı etki yok

Byrd (1988)[5]

Kalp krizi nedeni ile hastaneye yatan 393 hasta çalışmaya alındı. Hastaneden taburcu edilene kadar, hasta başına 3-7 kez dua yapıldı.

Dua edilen grupta daha az solunum cihazı desteği, antibiyotik ihtiyacı veya daha az idrar söktürücü ilaç ihtiyacı

Sicher (1998)[6]

İleri AIDS hastalığı olan 40 hasta için 10 hafta boyunca dua edildi.

6 ay sonra daha az enfeksiyon, doktor ziyareti, daha az hastaneye yatma, yatanlarda ise daha kısa hastanede kalma süresi, duygu durumunda daha belirgin iyi hissetme.

Walker (1997)[7]

Alkol bağımlılığı nedeni ile tedavi edilen 40 hasta için, 6 ay süre ile dua edildi.

Belirgin etki yok

Harris (1999)[8]

Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda yatan 999 hasta için, 28 gün boyunca dua edildi.

Belirgin yarar var, ancak hastanede kalma süresi değişmedi.

Harkness (2000)[9]

Deri yaralanması olan 84 hasta, plasebo ve tedavi grubuna ayrıldı. Altı hafta süre ile 10 deneyimli iyileştirici plasebo grubu dışındakilere dua etti.

Belirgin bir etki yok

Ebneter (2002)

14 diyabet hastası için, deneyimli beş kişi tarafından, 4 ardışık hafta dua edildi.

Dua döneminde kanda fruktozamin seviyelerinde düşme, dua sonrası yükselme ve kısmen daha iyi kan şekeri kontrolü

 

            Uzaktan iyileştirme çalışmalarından çıkan genel sonuçlar şunlardır: 1. Bu aşmada kesin bir etki ortaya konulmamıştır, 2. Genellikle, pozitif sonuç/olumlu dua etkisi bulunan çalışmaların yayımlanmasına bir eğilim vardır, 3. Yapılan bilimsel çalışmalar; plasebo kontrollü-randomize olarak gruplandığında ve çalışmalar kalitelerine göre değerlendirildiğinde, daha kaliteli ve planlı çalışmalarda, tedavi edici etkinin daha az olduğu görülmektedir, 4. Genel olarak, uzaktan iyileştirme çalışmalarına bakıldığında %57 olumlu-pozitif bir etki ortaya çıkmaktadır, 5. Uzaktan iyileştirmeye karşın, dışarıdan dokunmadan, bir nevi 3-5 cm’den “el gezdirilerek” yapılan iyileştirme çalışmaları da vardır ve olumlu etki benzer olarak %63’tür.[1] Roggla G, Fortunat S. Is there enough rationale in randomised controlled trials on distant healing? Wien Klin Wochenschr. 2003 Sep 15;115(15-16):607

[2] Astin JA, Harkness E, Ernst E. The efficacy of “Distant Healing”: A Systematic Review of randomised Trials. Ann Intern Med 2000;132:903-910.

[3] Joyce CR, Welldon RM. The objective efficacy of prayer: a double-blind clinical trial. J Chronic Dis 1965;18:367-77.

[4] Collipp PJ. The efficacy of prayer: a triple-blind study. Med Times 1969;97:201-4.

[5] Byrd RC. Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population. South Med J 1988;81:826-9.

[6] Sicher F, Targ E, Moore D 2d, Smith HS. A randomized double-blind study of the effect of distant healing in a population with advanced AIDS. Report of a small scale study. West J Med 1998;169:356-63.

[7] Walker SR, Tonigan JS, Miller WR, Corner S, Kahlich L. Intercessory prayer in the treatment of alcohol abuse and dependence: a pilot investigation. Altern Ther Health Med 1997;3:79-86.

[8] Harris WS, Gowda M, Kolb JW, Strychacz CP, Vacek JL, Jones PG, et al. A randomized, controlled trial of the effects of remote, intercessory prayer on outcomes in patients admitted to the coronary care unit. Arch Intern Med 1999;159:2273-8.

[9] Harkness EF, Abbot NC, Ernst E. A randomized trial of distant healing for skin warts. Am J Med 2000;108:448-52.