Uzaktan İyileştirme PDF Yazdır e-Posta
Sultan Tarlacı tarafından yazıldı.   
Perşembe, 06 Ağustos 2009 11:18

Son yıllarda alternatif tedavi yöntemleri arasında sayılmaya başlanan “uzaktan iyileştirme” bir çeşit, uzaktan etkileme yöntemidir. Uzaktan iyileştirme, “bilinçli olarak bir kişi tarafından, başka bir kişinin fiziksel veya duygusal iyilik halinin sağlanması için yapılan girişim” olarak tanımlanır. Uzaktan iyileştirme durumlarında “duacı” denen birisi kullanılır. Duacı bazen hastanın resmine bakarak, bazen de yoğun bakımda uzaktan hastayı görerek iyi dileklerde bulunur.  

 

Uzaktan iyileştirmenin etkisini ortaya koymak için yapılan araştırmaların tüm şekilleri ileri derecede tartışmalıdır. Bu eleştiriler içerisinde plasebo etkisi en iyi eleştiri, sahtecilik ve uydurma en kötü olanıdır. Yapılan uzaktan iyileştirme çalışmaları 100’den fazla olmasına karşın, randomize-plasebo (veya hastanın kör olduğu) kontrollü olan ve hakemli dergilerde yayımlanan, deneyselden ziyade insanları kapsayan klinik çalışmaların sayısı azdır. Kaliteli çalışmaların gözden geçirildiği bir makalede uzaktan iyileştirmenin etkisi değerlendirilmiş ve ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. 
 
Uzaktan iyileştirme çalışmalarından çıkan genel sonuçlar şunlardır: 1. Bu aşmada kesin bir etki ortaya konulmamıştır, 2. Genellikle, pozitif sonuç/olumlu dua etkisi bulunan çalışmaların yayımlanmasına bir eğilim vardır, 3. Yapılan bilimsel çalışmalar; plasebo kontrollü-randomize olarak gruplandığında ve çalışmalar kalitelerine göre değerlendirildiğinde, daha kaliteli ve planlı çalışmalarda, tedavi edici etkinin daha az olduğu görülmektedir, 4. Genel olarak, uzaktan iyileştirme çalışmalarına bakıldığında %57 olumlu-pozitif bir etki ortaya çıkmaktadır, 5. Uzaktan iyileştirmeye karşın, dışarıdan dokunmadan, bir nevi 3-5 cm’den “el gezdirilerek” yapılan iyileştirme çalışmaları da vardır ve olumlu etki benzer olarak %63’tür. 

Son Güncelleme: Pazar, 04 Ağustos 2013 15:42