Giriş Yap-Kayıt Ol

Hesabınız ile giriş yapın veya kayıt olarak şifre edinin.Kimler Sitede

Şu anda 71 konuk ve 1 üye çevrimiçi
  • ilaç

Günün Sözü

Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.
Lev Tolstoy

Duru-Rüya Sayıları

Toplam: 5005
Bugün: 0
Bu hafta: 0
Bu ay: 549
Designed by:

A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Terim Tanimlama
Ganzfeld deneyi

Duyu dışı algılamayı arttırmak ve güçlendirmek için duyusal yoksunluk, deprivasyon oluşturma durumu.

Ganzfeld Tekniği

Duyu Dışı Algılama konusununda bir araştırma tekniğidir. Bu teknikle yapılan deneylerde, Deneğin ( Özne ) gözkapaklarına birer pinpon topu yerleştirilir. Kulaklık takılarak „Beyaz Ses“ denilen tıslama ve ıslık sesine benzer ses dinletilir. Kırmızı bir ışık Deneğin gözkapaklarının üzerindeki toplara yansıtılır ve denek bir süre sonra halüsinasyonlar görmeye başlar. Bu noktada odada bulunan diğer kişilere görsel similasyon gösterilir. Kısa bir video gösterisi şeklinde. Gösteriyi seyreden kişilerin amacı, gördüklerini telepatik olarak deneğe iletmektir.

Geçersiz Hipotez

Deneysel sonuçların değişime açık olmasıdır.

Geçiş Aşaması

Geçiş aşaması, farkındalığın genişlediği, değerlerin yeniden düzenlendiği ve bilincin genliklerinin arttığı süptil bir kavramsal ve enerjisel değişim dönemidir. Geçiş aşaması, değişim aşamasını doğurur.

Geçmiş Hayat Anılar

Bir önceki hayattan anılar olduğu farzedilen zihinsel görüntüler.

Geçmiş Hayat Regresyonu

Kişiyi hipnoz yoluyla, bir önceki hayatı olduğu farzedilen yere geri çekme tekniği.

Geller Etkisi

İsrail'li Uri Geller, düşünce yoluyla mental bükme zihin okuma vb. birçok paranormal olaylar oluşturmaktadır. Labaratuvarlarda yapılan birçok deneyler sonucu, Uri Geller'in yetenekleri hakkında bilim adamlarının hiç bir kuşkusu kalmamıştır. Ve düşünce tesiri ile meydana gelen bu oluşlara '' Geller Etkisi'' adını vermişlerdir.

Bazı bilim adamlarına göre, eşyaların temas edilmeden ve elektirikli manyetik aletler kullanmadan hareket ettirildiği bu olaylar; şuurun, vucut molekülleri ile olan ilişkisini daha ileri götürecek organizmanın dışında bulunan molekülleri doğrudan doğruya etkilemesiyle meydana gelmektedir.

Geller Etkisi' ne ilişkin olarak Dr. A. Puharich 'in gözlemleri sonucu ( Psi enerjisi hakkında ) çıkardığı sonuçlar şunlardır.

1- Psi enerjisi madde ile etkileşir.

2- Psi enerjisi, zihin tarafından modüle edilebilir.

3- Psi enerjisi, aynen, hareket eden bir enerji parmağı gibi, zihnin ekranında bilgi kaydeder.

4- Psi enerjisi, kuvantumla ilgili olup, hem nabız atışı, hemde girdap hareketi gibi bir karakterde görünür ve bir ışınım halinde yönlendirilebilir. ( Bknz; Psikokinezi )

Gerçek

Gerçek tanım ise bilenden, bilinçten, insandan bağımsız olarak kendi başına var olabilen durumlar için kullanılır. Doğru tanımından farlılık gösterir.

Geri Besleme

Özneye test sırasındaki performanslarına ilişkin bilgi verilmesi.

Geridönüş Şoku

Klasik anlamda ve özellikle majide menfi bir etkinin çıktığı yere aynı yükle dönüşünü ifade eder. Bir lastik topun hedefdeki delikten içeri girmeyip, onu atana geri dönüşü gibidir. Doğal bir yasanın icabı olarak, her kuvvet eninde sonunda, ister belli bir hedefe olsun, ister onu hasıl edene olsun, yükünü boşaltır. Bazen menfi etkinin tekrarlı geliş-gidişlerle en uygun bulduğu hedefe boşaldığı görülmüştür; Amaçlanan hedefe yada etkiyi meydana getirene...

Her etki evrensel denge veya yansıma kanununa bağlı olarak kökenine - çıkış yerine - döner. İster müspet ister menfi olsun, taşıdığı niyet ve amaca bağlı olarak, etki muhakkak bir hedefe ulaşır. Etkinin titreşim seviyesi hedefin belirlenmesini düzenler. Kural olarak aynı titreşim seviyesinde olan etkilerin birbirleriyle uyum içinde oldukları varsayıldığından, her insan kendi düşüncelerinden doğan etki yayımından, uzun yada kısa vadede etkilenir. '' Ne ekersen onu biçersin '' sözü bunun gerçek ifadesidir. İyi, yani müsbet yüklü titreşimler taşıyan bir düşünce yayını geridönüş şoku olarak beklenmedik mutluluk, iç huzuru, kısa da olsa bir şuur aydınlığına sebep olur.

Kötü, yani menfi yüklü titreşimler taşıyan bir düşünce yayını geridönüş şoku olarak beklenmedik felaketler, derin sıkıntılar, kaygılar, bedeni rahatsızlıklar meydana getirir ve uzun süreli şuur daralmasına ve hatta menfi yükün gücü yüksekse, ölüme sebep olur.

Evrende hiçbir etki yok olmaz. Hedefini bulmayan etki yayını sahibine yada bu etki seviyesinde olan bir hedefe ulaşır.Bir çok gizli bilimci, kara büyücü, kendi elleriyle kendilerini öldürmüşlerdir, yani kendi ve kötü seviyeli etkilerinin, geridönüş soku gereği kurbanı olmuşlardır.

GESTALT

Hedefin ne olduğuna dair önemli bir fikir içerebilen, hedef içinde yaygın olan kalıpları veya diğer ortak noktaları içerebilen, ancak hedef hakkında daha büyük bir belirlemeye izin vermek için yetersiz unsurlar sağlayan bir hedefin genel veya kaba algısı.

Gizli Görü

Manyetizörlerce bulunan bu terim psişik bir kabiliyeti ifade eder. Keşşaflık anlamına gelen bu olayda, manyetik sujenin, gözleri kapalı olduğu halde etrafdakileri görebildiği anlaşılmıştır. Suje genel olarak somnambül haldedir. Manyetik tedavilerde, bilhassa hastalıkların teşhisinde kullanılmıştır. Bugün buna '' durugörü'' ismini veriyoruz. Gizli görünün ayırıcı özelliği somnambül halinde elde edilmesidir. Durugörü de ise bu hal yoktur ve genel bir anlamdadır. Her uyur gezerde az çok bir gizligörüm vardır. Ancak her durugörür uyurgezer halde değildir.

Glosolali

Transtayken kişinin zamanımızda kullanılmayan (antik) bir lisanda konuşması.

Görünüm

Tecelli ve görünüm; Kudret ve İlahi sırrın insan ve eşya üzerinde ki eserinin görünmesi , ilahi lutfa erme. Bu, genel ve mistik açıklamadır. Ani olarak meydana gelir.

Ruhçuluk'ta; Materyalizasyon celselerinde fantomların ektoplazmik, el, kol, baş ve sair şeylerin kendilerini göstermeleri ses, darbe, ışık, ve gürültü gibi fiziksel olayların ortaya çıkmasıdır. Ayrıca bedenlenme medyomlarının trans halinde ki değişimleride görünüm ismiyle anılır.

Mistik çalışmalarda tecelli ismiyle anılan psişik olaylar vardır. Genellikle medyomsal psişik olayların meydana çıkışıdır. ''Ermişlik'' diye ifade edilen durumda ortaya çıkan tecelliler, şahsın mistik metodlarla ruhsal güçlerini ve yeteneklerini kullanabilmesinden dolayı meydana gelirler. Medyomlarda meydana gelen olaylarla aynıdır. '' Keramet Ehli'' denilen bir kısım mistiklerin meydana getirdikleri olaylar, dinsel bir hava içerisinde, esrarengiz ve korkunç bir hale gelmiştir. Oysa hepsi doğa yasaları içinde olan, ruhsal güçlerin eserleriden ibarettir.

Tezahür, rüyada görülme ve işitilme şeklinde olabildiği gibi, tam olarakda meydana gelebillir.

Görürlük

İkinci görü. Uyanıkken oluşan ‘DDA’ fenomenlerinden kimilerini kapsayan bir terimdir. Görürlülüğün ilk derecesi ‘duyarlılığın dışarılaşması’ son derecesi durugörü ve psikometri olarak belirtilir.

Görür medyomlara “görücü” de denir.

Güdümlü Uyanık Rüya

Psikolojik Ayrışma'nın geliştirilerek Rober Deosille tarafından Psikoterapi'de kullanılmasına Güdümlü Uyanık Rüya ( G.U.R ) denilmektedir. Rüyaların bir rehber yardımıyla sembolik niteliğinin araştırılmasıdır. Güdümlü Rüya tedavisinin ( oniroterapi ) çok önemli sonuçları vardır. Uyanık rüyada karşılaşılan sembolik engeller geçilerek ketvurmalardan aşılır.

Metapsişik alanda D.D.İ lerin elde edilmesinde yararlanılan çok önemli bir yöntem ve özellikle Pisiloji çalışmalarında imajinasyonun yönlendirilmesi için en etkili yoldur. Görünmeyen alemin araştırılmasında, medyomların şuurlu olarak algılamada bulunmalarını sağlar. Uyku ile uyanıklık arasında ki bir hali geliştirerek normal dışı yetenekleri geliştirme yöntemidir.

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL