Giriş Yap-Kayıt Ol

Hesabınız ile giriş yapın veya kayıt olarak şifre edinin.Kimler Sitede

Şu anda 74 konuk ve 1 üye çevrimiçi
  • ilaç

Günün Sözü

Gitmek istiyorsa, bırakacaksın gitsin. Aklı seninle olmayanın bedeni yanında olsun ister misin?
Can Yücel (1926-1999)

Duru-Rüya Sayıları

Toplam: 5005
Bugün: 0
Bu hafta: 0
Bu ay: 549
Designed by:

A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Sayfa:  1 2 Sonra »
Terim Tanimlama
EEG (Electro-encephalography)

Beyin korteksinde/kabuğunda oluşan elektriksel aktivite varyasyonlarını kaydetme metodu.

Eflüv

Metapsişik araştırmalarda en çok kullanılan bu kelime, canlı cisimlerden yayılan akışkanlar ( seyyaleler ), ışıklı parçacıklar için kullanılır. Bilhassa manyetik ve psişik tecrübelerde yer almıştır. Duyarlığın dışarı çıkması, manyetik kutupluluk, uzkatan duyarlık, katı ışınlar konusunda sözü edilen seyyalevi, ışıklı, etken ve fiziksel olarak tesbiti mümkün olan, daha çok canlılık gösteren ışınlardır. Vucudun çeşitli kısımlarından bilhassa el, parmak ve yüzdeki doğal çıkış yerlerinden bol şekilde çıkar. Bu yayılma normal olarak herkesde mevcuttur. Fakat normal hayatımızda görünmezler. Elverişli olan kimselerde bu dışarı çıkma şiddet kazanır.

Eflüvlerin vucuttan dışarı çıkmasına etki eden özelliklerden biri hava şartlarıdır. Kuru ve sıcak iklim, fırtınalı, elektirikli bir hava eflüvlerin bol şekilde dışarı çıkmalarını kolaylaştırır.

Bu eflüvlerin görünmesi için manyetik sujeler kullanılır. Sujeler manyetik uykunun somnambül devresinde tutulurlar. Manyetik uykunun her devresine ait eflüvler vardır. Duyarlı olmayan yerlerden eflüvler çıkmamaktadır.

Esasında bütün cisimlerden eflüv çıkar, fakat farklı farklı derecelerde çıkarlar. İnsan bedenin deki elektromanyetik güç sahasının ışınımıdır. Fotoğraf plağına etki eder ve izler bırakır.

Ekimnezi

Hipnoz veya psikolojik ayrışma içindeki süjede içinde bulunduğu yaşamdaki veya geçmiş yaşamlarındaki (reenkarnasyonlarındaki) izlenimlerin tekrar canlanmasına ve bunu sağlayan yönteme verilen addır.

Ekstazi

Blincin değişik (değişmiş) durumlarından biri. Kişi kendi üzerinde kontrol kaybı ve büyük bir vecd hali tecrübe eder. Bir çeşit trans halidir.

Ektoplazma

Fiziksel medyumun ter atar gibi ürettiği ve materilizasyona uğrayarak şekil alabilen yarı likid- akışkan şey, varlık.

El Falı

Bir kişinin elinin şeklini ve çizgileri inceleyerek karakterine ve yaş***ındaki olaylara dair yorumlarda bulunma sanatı.

Electronic Voice Phenomena

Elektriksel Ses Fenomeni

Elemental Ruh

Bir ruhun dört klasik elementlerden biriyle bağlantılı olması. ( Ateş, Toprak, Hava ve Su ). Animizm ile ilgili .

Elle Tedavi

Laying on of Hands ( Elle Tedavi )

Elongasyon

Bir fiziksel medyomluk seansı sırasında, medyomun vücudunun veya kol, bacak gibi organlarının uzaması fenomenine verilen ad. En ünlü elongasyon medyomu Daniel Dunglas Home’dur. Yaklaşık elli kişinin katıldığı bir seans sırasında, Home’un boyunun 25 cm. uzadığı saptanmıştır. Elongasyon fenomenini ortaya koyan bir diğer ünlü medyom Eusapio Palladino’dur.

Empat

Özellikle pisişik özellikler taşıyan kimselerde görülen, başkalarının duygularına karşı hassas olma , anlayabilme.

Empati

Başka bir kişinin veya hayvanın tecrübesini veya duygusal durumunu anlayabilme yeteneği. Çoğunlukla başka birinin duyarlılığını, acılarını ve dugularını tecrübe etme olarak bilinen pisişik yetenektir.

Empozisyon

Empozisyon terimi insan iradesi ve bu iradeye etkide bulunan dünyasal ve müteal tesirlerle ilgili olarak kullanılmaktadır. Ruhçuluğun yeni kazandığı bu terim şunu ifade etmektedir.

Ruh yaratılışı itibarı ile hikmet sahibi olarak yaratılmıştır. Bu hikmet ona verilen üç bilgidir. Üç bilgi; Tanrı'nı bileceksin, kendini bileceksin, tekamül edeceksin. Bu kısa üç hakikat, ezel ve ebedde, bütün varlıklar için, bütün buut ve mekanlarda hakikat rehberi, sevk ve idare kılavuzu, bütün bilgilerin oluşumunda esas, öz'deki enerjinin kendisi, cevherin kudretidir. Bu itibarla varlıklara içten etki eden, İlahi istek yönünde onları sevk eden, her mekanda şuurlu varlığa hakim olarak onda irade çabasını meydana getiren empozisyonların en aşkınıdır. Kişinin iradesi daima kendinde bulunan üç bilginin gerçekleşmesi yönünde hareket eder. Böylece üç bilgi, asli bir bilgi olarak varlığa kendini empoze etmiştir.

Bundan sonra ki empozisyonlar Kozmik olayların meydana getirmiş olduğu etki ve içerdikleridir; şuurlu varlığın şuur alanına zerk edilen icaplarıdır. Birincisi, madde kainatının kanunları gereğince ortaya çıkan İlahi ve Kozmik uyulma zorunluluğu ( tabiat kanunlarının sabitliği ) dur.

İkincisi ruhun tekamülü ile ilgili bulunan tatbikat icaplarıdır.

Empozisyonların hiç birisi, kelimenin taşıdığı anlamın tersine olarak, varlığın kendi istek ve iradesinin dışında olmamıştır. Temel empozisyon olan üç bilgi, varlığın kendi isteği ile kendisine verilmiştir. Fakat sonradan cevhere zerk edilen bu bilgi, cevhere empozisyon şeklinde etki etmeye başlamıştır. Bütün mukadderat, tekamül şartları ve yolları, varlıklaırn varoluşu ve sıralanışı, hiyerarşi, hayatın anlamı, bütün beşeri faaliyetlerin kökeni, cevhere zerk edilen üç- bilgi empozisyonundan yayılmaktadır, çıkmaktadır.

Enkarne

Ruhun dünyaya gelmek üzere bir bedene, ete girmesi demektir. Bedene bağlanma ameliyesinin kesin olarak ne zaman oluştuğu bilinmiyor. Muhakkak ki ruh, teşkil edeceği bedeni spatyomda iken tahayyül edip maddi aleme aksettirmekte ve ana rahmindeki cenine bu tahayyülü resmetmeye çalışmaktadır. Gözlem ve deneyler ruhun bedene bağlanışının ceninin oluşmasından, doğum anına kadar mümkün olduğunu göstermiştir.

Bedene girmiş olan insan, hayvan ve bitki ruhlarına enkarne denir. İnsan bedene girmiş, ete bağlanmış, Dünya vasıtasına inmiş bir ruhtur denilince, enkarne bir varlığı ifade etmiş oluruz.

Ruhların sonsuz tekamül boyunca maddenin özellik ve kanunlarını öğrenmek, kendisine yaratılışında verilmiş olan bilginin uygulamasını yapmak ve kozmik alemin ahenkli gidişine hizmet etmek için madde ile geçici olarak birleşmesidir ki, bu birleşme öz'den değil dıştandır.

Ruhun bedenlenmesi maddenin bilinmeyen en ilkel tipinden en yüksek ve seyyal tipine kadar uzanır. Cisim, bitki, hayvan ve insan gibi gittikçe mükemmelleşen bir dizi izleyerek belirli bir bilgi ve ruhsal olgunluğa ulaşamaz. Zira kapalı bir şuurla uygulaması yapılmayan bilgi ruha kemal vermez.

Enkarne olmak, özellikle bedene girmek anlamına gelirsede, ayrıca bir fikre ve imaja derin şekilde gömülmekte seyyal bedenlenmedir. Perisprital bedenlenme yoluyla insanlar şuurdışı olarak üstün ve doğru bilgiler edinmektedirler.

Entropi

Entropi: Yunanca en (içeri) ve trope (dönüş) kelimelerinden oluşur. Düzenden düzensizliğe geçişi veya organizasyondan çözülmeye gidişi gösterir.

1) Anî bir değişiklik geçirmesi için bir sistemin kapasite ölçüm birimidir. Termodinamikte bu dS=dQ/T formülüyle gösterilir. dS, ölçümdeki sınırı sıfıra yaklaşan değişikliği ifade eder, T termodinamik ısı olup, dQ ise sınırı sıfıra yaklaşan ısı miktarıdır.

2) Evrenin kendini kapsayacak şekilde kapalı bir sistemin enerjisinin, zamanın geçmesi ile daha az iş yapma özelliğine sahip olma eğilimidir.

3) Statik mekanikte Sk n P+c formülüyle belirlenen rastlantı, düzensizlik ve kaos ölçümüdür. S, verilmiş bir durumun değerini ifade eder. P ise bu durumun oluşma olasılığıdır; k Boltzmann sabitidir ve c ise indî bir sabittir.

Envokasyon

Okultizm de majik merasimlerin yardımıyla ruhların veya diğer tabiat üstü varlıkların davetidir. Yüksek ve tabiat üstü varlıkların dua yoluyla daveti veya kısaca dua, bir nevi envokasyondur.

Envokasyon düşünce yoluyla yapılır ve fiili bir davranıştır. Geri varlıkların davet edildiği kadar, yüksek ruhlarında çağırıldığı görülür. Bu gaye ile ilgilidir.

Epagomenal

Epagomenal: Yunanca epagomenos sözcüğünden ileri gelir (epf = üzerinde, agein = getirmek). Eski güneş yılındaki ayın bölümünü oluşturmayan ilâve edilmiş günlerdir. Mısırlı tanrılara bu günlerde ibadet edilmekteydi.

Eş Ruh

Hayatta olan bir kişinin eş ruhunu taşıdığı farzedilen ve yalnız olan kimselere görünen Ruh/ Hayalet

ESP

"Duyular-dışı algılama" anlamındaki "extra sensory perception" teriminin İngilizce kısaltması olarak kullanılmaktadır.

ESP (Extrasensory Perception)

Duyular Dışı Algılamalar, DDA

Sayfa:  1 2 Sonra »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL