A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Sayfa:  « Once 1 2
Terim Tanimlama
ESP Kartları

DDA Kartları, Zener kartları

Eşzamanlılık

C.G. Jung tarafından kullanılan, birbirine bağlı olmayan fakat bir şekilde anlamlı olan tesadüfi olaylara verilen ad.

Eterik Beden

Astral bedenin benzeri. Fiziksel bedeni tüm kıvrımlarıyla sardığı söylenmektedir. Kimilerine gore ise aura dan başka bir şey değildir.

Etki

Genel olarak iki varlığın, veya iki şeyin birbirine yaptığı titreşimsel bilgi akımı etkidir.

Eskiler; İnsana kaderine etken olduğu ve yıldızlardan geldiği varsayılan bir seyyalenin etkenliğidir diye tanımlarlar.

Etkide önemli rol oynayan başlıca faktörler; Titreşimin dalga boyu, işareti ( artı ve eksi ), amplütüdü, özel voltajıdır. Ayrıca rezonans da karşılıklı etkenliği ayarlayan bir faktördür.

Maddesel veya ruhsal etkileri birbirinden ayıran nitelik, onların dalga boyları ile amlitüdlerinde ki derin farklardır. Ruh ve madde daima beraberdir. Ruhun etkisi daima maddesel bir ortamdan geçerek meydana gelir.

Örneğin; Telepatik etkiler, özel bir dalga boyutuna sahiptirler. Çok ince ve seyyal madde ışınlarından, taneciklerinden ibarettirler. İnsan dimağının bu etkileri alma gücü, yayma yeteneği vardır ve bu etkiler geliştirilebilir. İnsan ruhunda kainatın bütün titreşimleri, ışınları ile tedricen ve tekamüle uygun olarak alaka kurabilme gücü, gizli güç olarak vardır. Bütün etkilerin asıl imajları ruhta bulunurlar.

Ruh - Beden ilişkisi, ruhun ruhla, maddenin madde ile alakası daima aynı süreci izler. Maddenin incelik ve seyyaliyeti ile değişen titreşimsel etkenler. Ruh madde ile ebediyyen beraberlik içinde bulunur. Bu yüzden ruhtan yayılan etki maddesel bir kanala girerek, maddeye binerek gider. Madde sonsuz derecede değişiklikler gösterdiği için ruh her seviyede etkenliğini devam ettirmek imkanına sahip olmaktadır. Bu ilahi bir hikmettir. Ruh saf olarak etkenlik göstermemektedir. Zira ruhun kişiliği yalnız kendi kendisi için, yalnız kendisine açıktır. Ona hiçbir şey doğrudan doğruya etkili olamaz. Bu yaratılışın hikmetidir. Bunlardan dolayı etki ancak maddesel bir kimlikte var olabilir.

Evokasyon

Büyülü sözler veya ayinlerle ruh ( genellikle şeytani ruh) çağırma.

EVP

Electronic Voice Phenomena

Ezoterizm

Ruhçuluğa göre; Trans sırasında görme yada işitme yoluyla bir medyom tarafından alınan bilgilerin sadece ehillere aktarılıp öğretilmesi. Kişisel deneyle sağlanan içsel bilgi, herkese anlatılamayan, üç buut dışı bir mekan ve zamandan gelen şuurlu etkilerin meydana getirdiği bilgi topluluğudur. Bu tür bilgiyi sağlayan iç tecrübeler üç boyutlu mekan ve zamana ait dil ile ifade edilemezler. Soyut karakterli, dinsel nitelikli, simgeseldirler. Veli ve mürşitler bu dinsel ezoterik bilgiyi telepatik olarak alırlar; bir tür vahiydir. Çağımızda ezoterizm, inisiyelerin ilhamlı bilgilerine dayalı bir felsefedir.

Ezoterim'e göre;

1- Tabiat ve bilimin bütün sırlarını açıklayan basit ve evrensel bir ifşaat vardır.

2- Bu sır sadece inisiyelere emanet edilebilir.

3- Sırların bilgisini en yüksek ruhani reislere ve Dünya'nın geçici sahiplerine ayıran bir gelenek kesinlikle mevcuttur.

4- Bu sırları ifade eden bazı işaret ve geometrik şekiller sürüp gelmiştir ve bunları sadece inisiyeler bilir.

Sayfa:  « Once 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL