Giriş Yap-Kayıt Ol

Hesabınız ile giriş yapın veya kayıt olarak şifre edinin.Kimler Sitede

Şu anda 73 konuk çevrimiçi

Günün Sözü

Sevdiği için sevildiğini keşfetmek, gerçekten sevene sevilenin verdiği bir ders olmalı. "Nasıl? Seni yine de sevecek kadar alçak gönüllü mü? Yoksa, aptal mı?
Friedrich Nietzsche

Duru-Rüya Sayıları

Toplam: 5005
Bugün: 0
Bu hafta: 0
Bu ay: 549
Designed by:

A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Sayfa:  1 2 Sonra »
Terim Tanimlama
Haberci

Medyumun mesajları aldığı diskarne varlık.

Haberci Rüyalar/Announcing Dream

Birinin tekrar doğuşunu haber veren rüyalar.

Haberleşme

Medyumlukta, diskarne varlıkların verdiği mesajlar.

Hakikat-Hakiki

Çok açık ve seçik olarak bilinen şeyin niteliği; Doğrudur, gerçek olan, doğru olan şeydir. Hakikate uygun şeydir.

Hakikat; Bilen aklın bilinen şeyle uyuşmasıdır. Bir şeyin özünde esas olan

Ruhçuluk'ta; Hakikat düşüncenin aslına uygunluğudur. Asıldan maksat Allah'ın kanunları sonucudunda ki durumdur. Daha geniş ifade edilirse; Allah'ın kanunları sonucunda ki duruma uygun. Ruhun düşünme yeteneğini kullandığı bütün konular hakikattir.

Her gerçek olan doğru olan değildir. Yani insanın duyup, görüp öğrendiği her varoluş, Allah'ın ilahi yasaları sonucunda ki durumlardan birine ya uyar ya uymaz; uymamış ise bir hataya düşülmüş olur. Yani realitenin hakikat olması için tabiat yasalarının sonuçlandırdığı bir duruma uygun olması gereklidir.

Hallucination (Halusinasyon)

Fiziksel gerçekliğe uygun olmayan duyumsal tecrübe.

Hami Varlık

Hami varlık kavramı çok eski bir geleneğe dayanır. Hemen hemen her din ve inisiyasyonda insanların tekamülü ile ilgili olarak, onları özel bir şekilde eğiten, yardım eden görülmeyen varlıklardan söz edilir.

Ruhçuluk'ta; Bir ruh, dünyada bedenli iken tekamülüne devam ederken, doğmadan evvel ruhsal planda hazırladığı hayat planını tatbik etmektedir. Bu hayat planının hazırlanışında, ruha yardım varlık veya varlıklar hami varlıklardır. Bu planın uygulanmasını kendine vazife edinmiş, kendine bir tür tez olarak almış varlık bir hami varlıktır. Bir insanın dünya hayatı boyunca ve sonrası için ihtiyacı olan yardım, himaye, ikaz, ihtar, ilham, cesaret, metanet, bilgi hatta ıstıraplı olayların düzenlenmesi vazifesi hami varlığa ait bir husustur. Bu vazife spatyomda başlar dünya hayatı boyunca devam eder, nihayet spatyomda son bulur. Bu klasik himaye sürecidir. Bazen bir kaç hayat boyunca yetiştirme işini üzerine alan hami varlıklardır.

Eskilerin ( siyanet ) koruma melekleri ismini verdikleri hami varlıklar, bir kişi için olabileceği gibi, bir topluluk içinde olabilir. Toplumun tekamülünü sağlayacak her türlü etki, olay ve bilgileri meydana getirirler. Hami varlıkların insanın kaderine müdaheleleri söz konusu değildir. Mukadder olan saha içinde en faydalı ve gerekli olanı tatbik etmeye çalışırlar. İnsanın, ailenin, toplumun, milletin, gezegenlerin tekamülü ile ilgili olan varlık ve varlık planları, hami varlık ve hami planları oluştururlar. Mukadderat, hami planlarca düzenlenip uygulanır. Bu durum yalnızca onlara aittir.

Hareket Gücünün Dışarılaşması

Hareket ettirme yeteneği, esas itibariyle fiziksel celselerin temelini oluşturur. Masa deneyleri, temassız hareket, uzaktan eşya hareketi, vs olaylar telekinetik ismi altında tasnif edilmişlerdir. Burada hareket ettiren unsurun, medyomun bedeninden çıkan, görünmez halde bulunan ektoplazma olduğu bilinmektedir. Adeta bir manivela ( Psişik Kaldıraç ) vazifesi görerek ağır cisimlerin yükselmesini sağlar. Psişik enerjinin maddi ektoplazma ile ortaklaşa çalışarak fiziksel etkide bulunmaları haline eskiler '' muharrike melekesi '' demişlerdir. Bunu sanki insan bedeninde, duyular gibi mevcut olan bir yetenek şeklinde düşünmüşlerdir.

Hareket gücünü başlı başına, bağımsız olarak göz önünde tutmak hatalıdır. Zira bu aktif hal, özel bir unsur olmayıp bir çok şart ve unsurların biraraya gelmesinden oluşmuş bir sonuçtur. Uzaktan hareket olaylarında ektoplazma her zaman esaslı bir rol oynamaz. Psişik güç eşyanın yerçekimi kuvvetine karşı gelmesine, onu nötr hale getirmesine muktedirdir. Böylece telekinetik olaylar meydana gelebilir.

Bazı dedüblüman olaylarında da telekinetik olaylara rastlandığına göre, bu üç türlü hareket ettirme yeteneği, çeşitli derecelerde ortaklaşa çalışarak, bilinen fiziksel sonuçları doğururlar.

Harika Çocuklar

Harika çocuk, normal insan gelişiminin üstünde bir gelişme, kabiliyet ve yetiler gösteren bir çocuktur. Pek küçük yaşlarda zeka, yetenek, beceri, bilgi, davranış bakımından akranları içinde çok farklı bir durum gösterirler. Resim, müzik, bilim, zeka faaliyeti bakımından binlerce harika çocuk vardır.

Harika çocukların bu garip, normal dışı durumları, bizlere göre böyledir. Kendisi için normaldir; zira harika çocukluk reenkarnasyon yasasının bir icabı ve sonucudur. Harika çocuklar geçmiş hayatlarının bilgi yetenek ve becerisini bu hayatlarında otomatik olarak kullanmakta; unutmak suretiyle yeniden kazanma ve telafi etme süreçlerine tabi olmadan hazır bulunan bilgi ve yeteneklerden pek kısa bir hayat süresi içinde yararlanmaktadırlar.

Eğer geçmiş hayatları unutma durumu olmasaydı, yer yüzünde doğan herkes, bir harika çocuktan çok fazla bilgi ve yeteneklerle doğacaktı. Fakat dünya tekamül şartları, insanlar için henüz, bu durumun meydana gelmesine müsade etmektedir. Fakat geçmiş hayatları unutma evrensel bir uygulama değildir. Değişik tekamül şartlarına sahip bulunan ortamların varlıkları, geçmiş hayatlarının bilgi ve deneyimlerini unutmadan doğmakta ve bıraktıkları yerden öğrenime devam etmektedirler.

Hayal

Dinsel Görüntü

Hayal – İlüzyon

(a) Kişiyi yanlış neticelere sürükleyen görüntü, görünüş.
(b) Sihirbazlıkta, algılama hilesi.

Hayal, Hayalet, Tayf

Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş sırasında, bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü tecrübe etmesi.

Hayalet

Ölmüş bir insanın ruhunun görüntüsüne verilen popular ad.

Hayalet görünmesi/Apparition

Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş sırasında, bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü tecrübe etmesi.

Hayat Eleştirisi

Kişinin bütün hayatını geridönüşlerle hatırlaması. Hayatının gözünün önünden geçmesi. Genellikle ölüme yakınlaşma, ölümden dönme tecrübesiyle bağlantılıdır.

Hayvan Manyetizması

İyileştirme için, bir kişiden diğer bir kişiye nakledilebildiği varsayılan güç veya likid ‘i tanımlamak için F.A. Mesmer tarafından bulunmuş bir terim.

Hayvan Mutilasyonu , değişimi, yağması

Herhangibir, yırtıcı hayvan, kaza veya hastalık izi olmayıp, normal bir açıklaması olmayan garip yara izlerine sahip hayvan (genellikle ineklerde) cesetlerinin bulunması olayı. Kesikler ve yaraların çoğunlukla cerrahi mudahele amacıyla açıldığı anlaşılır. Tipik cesetlerde kanın tamamı çekilmiştir. Bazı vücut parçaları da kayıptır.

Hayvan Psi

Hayvanlar tarafındna sergilenen paranormal yetenekler. Ayrıca Anpsi olarak da bilinir.

Healer (Şifacı)

İyileştirme gücüne sahip olduğunu öne süren kişi.

Hedef

Deneğin algılamaya çalıştığı nesne veya olaya verilen ad. ( Duyu dışı algılama veya Psi testlerinde )

Hekim

Büyücü doktor veya Şaman’lara verilen diğer bir ad.

Sayfa:  1 2 Sonra »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL