A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Terim Tanimlama
Hami Varlık

Hami varlık kavramı çok eski bir geleneğe dayanır. Hemen hemen her din ve inisiyasyonda insanların tekamülü ile ilgili olarak, onları özel bir şekilde eğiten, yardım eden görülmeyen varlıklardan söz edilir.

Ruhçuluk'ta; Bir ruh, dünyada bedenli iken tekamülüne devam ederken, doğmadan evvel ruhsal planda hazırladığı hayat planını tatbik etmektedir. Bu hayat planının hazırlanışında, ruha yardım varlık veya varlıklar hami varlıklardır. Bu planın uygulanmasını kendine vazife edinmiş, kendine bir tür tez olarak almış varlık bir hami varlıktır. Bir insanın dünya hayatı boyunca ve sonrası için ihtiyacı olan yardım, himaye, ikaz, ihtar, ilham, cesaret, metanet, bilgi hatta ıstıraplı olayların düzenlenmesi vazifesi hami varlığa ait bir husustur. Bu vazife spatyomda başlar dünya hayatı boyunca devam eder, nihayet spatyomda son bulur. Bu klasik himaye sürecidir. Bazen bir kaç hayat boyunca yetiştirme işini üzerine alan hami varlıklardır.

Eskilerin ( siyanet ) koruma melekleri ismini verdikleri hami varlıklar, bir kişi için olabileceği gibi, bir topluluk içinde olabilir. Toplumun tekamülünü sağlayacak her türlü etki, olay ve bilgileri meydana getirirler. Hami varlıkların insanın kaderine müdaheleleri söz konusu değildir. Mukadder olan saha içinde en faydalı ve gerekli olanı tatbik etmeye çalışırlar. İnsanın, ailenin, toplumun, milletin, gezegenlerin tekamülü ile ilgili olan varlık ve varlık planları, hami varlık ve hami planları oluştururlar. Mukadderat, hami planlarca düzenlenip uygulanır. Bu durum yalnızca onlara aittir.

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL