Giriş Yap-Kayıt Ol

Hesabınız ile giriş yapın veya kayıt olarak şifre edinin.Kimler Sitede

Şu anda 90 konuk ve 2 üye çevrimiçi
  • Outlander
  • kavsi

Günün Sözü

Doğuştan gelen tek bir yanılgı vardır. O da mutlu olmak için burada olduğumuzu sandığımızdır.
Arthur Schopenhauer

Duru-Rüya Sayıları

Toplam: 5005
Bugün: 0
Bu hafta: 0
Bu ay: 549
Designed by:

A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Sayfa:  « Once 1 2
Terim Tanimlama
Biyoplazma

U. İnyuşin, V.Grisçenko, N. Vorobey, N. Suiski, N. Federova ve F. Gibaolulin isimli doktorlar uzun süreli çalışmalarının sonucu şöyle açıklamışlardır. '' Bütün canlıların bitki, hayvan ve insan sadece atom ve moleküllerden yapılmış olan fiziki bir bedenleri değil, aynı zamanda birde ( bunun bir kopyası olan ) enerji bedenleri vardır. Ve onlar bu ikinci bedene Biyolojik Plazma Beden ismini vermişlerdir.

Iyonize edilmiş, uyarılmış elektron, proton ve muhtemelen diğer partiküllerden yapılmış bir çeşit ilkel plazma şeklindedir. Enerji bedenin içinde fizik bedendeki enerji kalıbından tamemen farklı olarak bir hareket tarzı devam eder gider. Bio Plazmik bedenin de polarizasyonu vardır. Biyolojik enerji plazması her organizma, doku ve muhtemelen de bio-molekül için özeldir. Bu özel oluş hali organizmanın formunu belirler. Fizik ve enerji bedenler arasında ( atomik, moleküler ve plazmik seviyede) sıkı bir ilişki vardır. Bir canlının enerjisi fiziki hücresinden ve daha hareketli olan bio-plazmasından yapılmıştır.

Enerji bedenimizin belirli miktarda ki enerjisi teneffü ettiğimiz oksjenden oluşuyor. Ayrıca renkler bioplazmada çeşitli salınımlara oluyor ve aktivitesini değiştiriyor.

Boyut Dışı

Bulunduğumuz boyutun dışından olan.

Bozulmama

Anlaşılamaz bir şekilde cesette çürüme olmaması, bozulmaması. ( Çürüme bozukluğu )

Buut

Arapça; Uzaklık, kurp karşılığıdır.

Gerek tek başına, gerek başkaları ile birlikte olarak, bir çizgi bir yüzey, bir alan üzerinde bir noktanın konuluşunu belirten gerçek miktadır. Buut, böylece cisimlerin gerek yüzölçümlerini ve gerekse hacimlerini takdir için düşünülmesi zaruri olan uzantılardan her biridir.

Spiritüalizm de; Buudu tarif etmeye kavram ve ifade bakımından imkan yoktur. Üç, dört, beş... gibi belirli bir buutun zaruretinden kurtulamayan sayılarla belirlemekte aynı zamanda anlamsız olur. En, boy, derinlik buutları alemimizdeki maddelerin hepsinde istisnasız vardır. Fakat esasında çizgiyi birinci buut, yüzeyi ikinci, hacmi de üçüncü buut olarak nitelendirmeye imkan yoktur. Zira kainatımızda üç sayısının ifade ettiği geometrik şekilden başka türlü bir şekil tasarlamak mümkün değildir. Burada üç şey, birşeyin içindedir. Birşeyde üç şeyin içindedir. Yüzeyde çizgi, hacim de yüzey, çzigide nokta fikri vardır.

Kainatımızda üç buuttan fazla veya eksik buutlu bir maddenin varlığı bir zaruret olarak olanaksızdır. Alemimizin dışında ki buutları rakamlarla göstermeye imkan yoktur. Çünkü göreceli sayılarımızın hiçbiri üç buutu ifade etmek bağından kendini kurtaramaz. Biz kendi üç buutlu şartlarımızla çevrilmiş olduğumuz alemimizin dışında kalan maddi varlıkları ve onların bağımlı oldukları yasaları hiçbir araç ile inceleyip anlamak imkanına zorunlu olarak malik değiliz. Anlamak için buut şartları değişik olan diğer bir aleme intikai etmelidir.

Acaba yüksek alemlerde ki buutlar hakkında ne söyleyebiliriz. Bizim sayılarımızın alemimizin dışında bir değeri yoktur. Bu durumda örneğin, ilk üstümüzde ki aleme dört buutlu alem demekle üç buutlu alemimizin dışına çıkmış sayılmayız. Üç buutlu alemin dışında ki alemlerin buutlarına bir isim varmek gücünden mahrumuz. Dört buuttan bahsedilse de, bu matematik bir kıymet ifade etmez, sembolik bir ifadeden başka birşey değildir.

Büyü

Büyü gizli metodlarla elde edilen ve olağanüstü güçleri olan bir sanattır. Sihir eski İran rahiplerinin bilgeliğin araştırılması yolunda kullandıkları eski bir metodtur. Maj kelimesi Zerduşt dini rahiplerinin diğer bir adıdır. Sihir büyü en eski çağlarda Yunanistan' a girmiştir. Nitekim Heredot, cahil ve fakir yaşlı kadınların bu bu işle uğraştıklarını zikreder. Bunlar iyi ve kötü etkili sihirler yapabilirlerdi. Bazen sihir yerine zehir kullandıkları için kanunca yasak edilmiştir. Mirabeu'ya göre sihir; barbar ve cahil kavimlerde olduğu gibi medeni topluluklarda da beşeri bir amaç uğruna çalışmak yerine olağan üstü olayları meydana getirmek yolunda bir çaba olarak ortaya çıkmıştır.

On sekizinci yüzyılın Okültistlerinden Huge de Saint Victor'a göre sihir beş esaslı kısma ayırılır.

1- Kehanet; a) Ölülerle Haberleşme , b) Yer cinleri ile gaipten haber alma, c) Su perileri ile gaipten haber alma d) Hava perileri ile gaipten haber alma , e) Ateş perileri ile gaipten haber alma

2- Matematik; a) Bağırsak Falı ( ölü hayvanların bağırsakların bakılarak yapılan kehanet ) , b) Kuş falı ( Kuşların uçuşuna göre kehanette bulunmak ) , c) Yıldız Falı

3- Efsun -Teshir; Büyücünün bir şahıs üzerinde ki etkisi.

4- Garibe - Mucize ; Doğanın alışılmış akışına karşı bir etkide bulunmak; ileride olacak büyük olayları haber verme.

5- Kötü Etki; Gizli ve doğaüstü araçlar kullanarak insan, hayvan ve bitkilere yapılan kötü etki. Üç kısıma ayrılır; a) Şeytani Yakarma b) Ak büyü c) Kara büyü

Bu terim şeytan ve geri ruhların yardımıyla yapılan kötü etkileri içerdiği için, böyle kara sıfatı ile adlandırılmıştır. Ak büyü ise doğal vasıtalarla olağanüstü ve hayret uyandırıcı olgular meydana getirmek sanatıdır.

Büyü/Hex

(a) Şeytani büyü veya lanet. (b) Büyü üzerine çalışmak.

Sayfa:  « Once 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL