A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Sayfa:  « Once 1 2
Terim Tanimlama
Kontrol Grubu

Performansları deneysel konularla mukayese edilen insan grubu. Deneysel Grup.

Korrelasyon - Değişkenlik Bağlantısı

Iki veya daha fazla olay veya değişkenliğin arasındaki benzerlikler. Ortak ilişki.

Korrelasyon Katsayısı

Iki veya daha fazla ölçünün birbirleri arasındaki bağlantının derecesini gösterir matematiksel indeks.

Koruyucu Melek

Kişiyi koruduğuna inanılan melek.

Koruyucu ruh/Daemon (Daimon)

İlham ve tavsiye veren koruyucu ruh. Ayrıca koruyucu melek olarak da geçer.

Koven

Cadılardan oluşan grup.

Kozmik Bilinç

Kişinin, tüm kainatın yaşayan bir varlık olduğunun farkına varma tecrübesi.

Kripto Hafıza/Cryptomnesia

Kaynağını bilmeden kişinin açıkladığı, bildirdiği bir bilgi.(İlham yoluyla bildirmesi). Bazen Kripto Hafıza, Ksenoglosi (Kişinin bilmediği bir lisanda yazması veya konuşması) ve Geçmiş Hayat Anısı gibi paranormal tecrübeleri açıklamak için de kullanılır.

Kristale Bakmak/Crystal Gazing

Paranormal bilgiler almak üzere ayna, cam veya bir likidin yansınalı yüzeyine bakmaktır. Scrying olarak da bilinir.

Kriz Anı Görünmesi/Crisis Apparition

Önemli bir krizin (Ölüm, kaza veya ani hastalık) ilk birkaç saati içinde kişinin görüntü tecrübesi yaşaması (hayalet, tayf, bilinmeyen cisim v.s.)

Ksenoglosi

Ksenoglosi (xenoglossy) kişinin bilmediği bir yabancı dilde aniden konuşabilme, yazabilme, okuyup anlayabilme yeteneğinin belirmesi paranormal fenomenine Metapsişik'te verilen addır.

Terim 1913’te Nobel Fizyoloji-Tıp Ödülü’nü almış Fransız Fizyolog Charles Richet tarafından, eski Yunanca’da “yabancı” anlamına gelen “xenos” ile “dil” anlamına gelen “glossa” sözcüklerinden türetilmiştir.

Metapsişikçiler ksenoglosi fenomeninin iki durumda oluştuğunu bildirmektedirler: 1- Ekminezi deneyleri sırasında veya birtakım koşulların bir araya gelmesiyle oluşan “serbest hatırlama”lar (geçmiş yaşamlardaki olayları anımsama) sırasında. Bu gruba giren ksenoglosi fenomeninde kişinin önceki reenkarnasyonları sırasında öğrenmiş olduğu diller sözkonusudur. 2- Trans halindeki bir medyumun bedensiz bir ruhla irtibatı sırasında. Bu gruba giren ksenoglosi fenomeninde medyumun kullandığı yabancı dil irtibatta olduğu bedensiz varlığın bildiği bir dildir. Bu olayın sözkonusu olduğu medyumluğa poliglot medyumluk denir. Metapsişikçiler bazı ruhsal irtibat seanslarında medyumun beş yabancı dilde konuşabildiğine tanık olduklarını ileri sürmüşlerdir. Ksenoglosi fenomeninde kişinin kullandığı dil, kimsenin bilmediği, garip bir dil olduğunda fenomen “glosolali” (glossolalia) adını alır. Metapsişikçiler kimi glosolali fenomenlerinde yapılan kayıtların sonradan incelenmesi sonucunda, glosolali fenomenlerindeki yabancı dillerin çok eski uygarlıklarda kullanılmış ölü diller olduklarını saptadıklarını açıklamışlardır. Spiritüalistlere göre ksenoglosi fenomeni gerek reenkarnasyonun gerekse bedensiz ruhlarla irtibatın gerçekliğinin en önemli kanıtlarından birini oluşturur.

Bu terim Ch. Richet tarafından asıl anlamıyla poliglot medyomluğunu ayırt etmek için kullanılmıştır. Poliglot medyomlukta, medyomlar tamamen bilmedikleri ve bazen asistanlarca da meçhul olan dillerde konuşur ve yazarlar. Bu hal, uyur gezer sujelerde gözüken mevcut olmayan sözde dillerde yazmak ve konuşmaktan ( glossolalie )' tan tamamen farklıdır. Söz dedil sujenin şuur altının en derin yerlerinden meydana çıkar.

Kundalini ( Kundalini )

Yoga inanışında, çeşitli pratiklerle harekede geçirilebileceğine inanlılan büyük hayati enerji. Kundalini’nin paranormal fenomenlere enerji sağladığına inanılmaktadır.

Sayfa:  « Once 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL