A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Terim Tanimlama
Aşama

Bu terim tekamül seyri içinde varlıkların ulaştıkları bir manevi evre ve bilgi durumu ifade eder. Tekamul yolunda ilerleyen varlıklar olgunluk ve erginliğe birden bire ulaşamazlar. Kainatta bulunan tedriç yasasına uygun olarak ruhun gelişmesi onun deney, görgü ve bilgisinin gitgide daha kapsamlı bir hal almasına bağlıdır. İşte her yeni bir deney, görgü ve bilgi dönemlerine geçmek yeni bir aşamaya ( merhale ) ulaşmak demektir.

Her aşamadan önce imtihan ve çabalı arayış dönemi vardır. Bu dönemler beşer ruhunun öğrenim dönemleridir. Bu dönemde varlık için öğrenilmesi ve uygulanarak ruha kazandırılması zorunlu olan konular vardır. Bunların atlanıp geçilmesine imkan yoktur. Bu yüzden '' merhaleler kaldırılamaz, fakat mesafeler kısaltılır'' denmek suretiyle her aşamanın bir yolculuktan sonra ulaşılan zaruri konak yerleri olduğu anlatılmak istenmektedir.

Aşamaları sonsuza giden merdiven basamaklarının her katta yaptığı sahanlıklara benzetebiliriz. Yada bir demiryolu hattının üzerinde yer almış istasyonlara... Gerek merdiven çıkarken, gerekse demiryolu hattında giderken sahanlık ve istasyonlardan geçmek zorunluluğundan kendimizi kurtaramayışımız gibi, tekamül yolundada bazı aşamalardan durmadan geçemeyiz.

Aşamalardan geçerken hızımı ayarlamak bizim elimizdedir. Zira bir yerden bir yere çeşitli araçlarla gitmek mümkündür. Hangi aracı seçmişsek onun hızı ile gitmek zorunda kalırız. Bilgi, kudret ve liyakatimiz oranın da seçme hakkımız vardır. Böylece ulaşacağımız aşamaları katederken harcayacağımız zaman ( enkarnasyonlar ) bize bağlı durumdadır.

Her aşamanın bir gereği ve çabası vardır. Buna karşılık o ölçüde nimetleri mevcuttur. Aşamaların dönemsel sonucu, varlığın bir tekamül ortamını ( Mesela; Dünya mektebini) tamamlamasına sebep olur. Örneğin; Dünya ile Ay arasındaki aşamalardan geçilerek Ay'a ulaşılır. Ay artık başka bir ortamdır. Ruh için durum, Dünya'nın öğretim aşamalarını geçerek, diğer bir tekamül ortamına geçmek liyakati ve hakkını kazanmaktır. Demek oluyor ki her aşamanın sonucunda varlık bir hak ve liyakete ulaşıyor; sonucunda da, bunların birikmesi ile daha yüksek bir hayat planına kavuşuyor.

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL