A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Terim Tanimlama
Düşünce Şekli

Şekillenmiş düşünce, düşüncenin şekillenmesi, kısaca düşünce şekli ruh tarafından yüksek psişik planın seyyal maddesinin yardımıyla yaratılmış yada kalıplanmış zihinsel imajdır. Bu şekil yüksek ruhsal plana ait madde atomlarından oluşmuştur. Hızlı bir titreşimi vardır ve bundan dolayı hareketlidir. Titreşimler, titreşimleri alabilen varlıklarda ses ve renk duyumlarını oluşturur.

Düşünce şekli alçak seviyeli psişik bölgelerin en yoğun maddesine derin şekilde dalıp, çıkarken titreşimlerini her yöne ses ve renk olarak yayar. Renklerle ilgili ilkel varlıkları elemantal'leri düşünce şekli üzerine çekerler.

Bu yarı zeki güçler,bizimle söz aracılığı ile ilişki kuramazlar ama kendi titreşimlerine uygun düşen ses ve renklerle ilişki kurabilirler.

Ses, ışık ve renk gerçekten bu türden zeki varlıkların, hakkında pek fazla birşey bilmediğimiz bu müsbet varlıkların başlıca faktörleridir. Elemantal'lerle renkler vasıtasıyla ilişki kurabiliriz. Renk kelimeleri normal konuşma kelimeleri kadar zeka etkisi taşırlar. Anlamlıdırlar.

Ses ve renk farkları düşünce şeklini ilham eden sebebe bağlıdır. Bu sebep saf, merhametli ve iyi ise hasıl olan ses ve sebebe uygun gelen elemantal'i '' ilkel zekayı'' düşünce şekline doğru çeker ve belli bir yönde hareket eder. Bu ilkel zeka, düşünce şekline girer ve orada adeta bir ruh, bir can rolunu oynar. Bunun sonucu esiri dünyada iyilikçi nitelikte bağımsız bir varlık oluşumudur. Kötülükçü varlıkta yine aynı süreçte biçimlenir. Burada sebep-güdü önemli bir rol oynar. Motiv ( sebep ) iyi yada kötülüğüne göre nitelik kazanır.

Örneğin öfke düşüncesi parıltılı kırmızı renk yayınlarken düşünce şeklide kırmızı meydana getirecek şekilde titreşir. Bu kırmızı parıldama elemantelleri kendine davet eder. Renk zaten onları kendine çeker. Düşünce şekli kendisine yıkıcı, bozucu türde bağımsız bir etkinlik vererek, elamantellerin içine girer.

İnsanlar bu durumu bilmezler ve kuşkulanmazlar, sürekli olarak renklerin dilinden söz ederler ve böylece etraflarında mevcut çeşitli düşünce şekillerinde yerleşen bir elemantel sürüsü davet ederler.

Böylece insan uzayda kendisine özgü bir dünya yaratır. Herşey imajinasyon, dürtüleri, arzuları ve tutkularının yarattıklarıyla doludur. Her yanda kendimizin sebep olduğu melek ve şeytanlar cirit atar. Hem kendimiz hemde etrafımız için iyilik ve kötülük etkenleri etrafımızda bir kalabalık oluştururlar.

Düşünce şekillerinin eylemi; Elemanteller tarafından canlandırılan düşünce şeklinin varlık süresi

1- İlk yoğunluğa

2- Elemantel'i meydana getirenin ona verdiği enerjiye

3- Beslenmesinin sıklığına bağlıdır. Tekrarlanan beslenmelerle varlığını sürdürür. Sık sık düşünmek, tahayyül etmek, psişik plandaki bu şekilde beslenmeler, onun istikrarlı olmasını sağlar.

Düşünce şekilleri birbirlerini çeker, güçlendirir ve böylece enerji ve yoğunluk bakımından düzenli bir forma kavuşurlar, esiri alemde harekete geçerler. Bize ait olanlarla manyetik bir bağ ile bağlı bulunuruz. Tekrar yoluyla kuvvetlenen düşünce şekilleri bizde belli bir şekilde düşünme alışkanlığının ortaya çıkmasına sebep olurlar. Düşüncenin kolaylıkla içine aktığı bir kalıp oluşturur. Düşüncelerimiz yüksek ve asil ise o da iyilikçi bir kalıp olur, ama çoğu kez zihinsel gelişmeye engel olacak etkilerle yüklüdür. İşte böylece Karma üzerinde rol oynar.

Arzular, dualar, duygusal düşünceler, üzerine gönderdiğimiz kişiye etki ederek onların etrafında koruyucu bir hale teşkil ederler. Kötü etkilerimizde öyledir.

İnsan kendi düşünce şekillerine benzeyen ve onları canlandıran başkaların ait düşünce şekillerini de bir mıknatıs gibi kendine çeker. Böylece dışarıdan önemli ölçüde enerji desteği sağlanır. Kuşkusuz dışarıdan içeriye gelen bu enerji iyi yada kötü olabilir. Kendi düşünce seviyemize uygun olarak etki alırız. Kendi kapasitemizi aşan büyük işleri başardığımızı görerek hayrette kalırız.

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL