A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Terim Tanimlama
Düşünce Aktarımı

Bu olay telepat verici bir kimseden, alıcı bir kimseye, bir düşüncenin naklinden ibarettir. Şuurlu yada şuurdışı bir tarzda çeşitli zamanlarda meydana gelir. Bir toplulukta aynı şeyi biranda düşünen ve söyleyen insanlara çok rastlanmıştır.

Düşünce aktarımı ile zihni telkinler verilebilir ve duyarlı kimseler uzaktan, dokunulmadan, sözle emretmeden, düşünce emriyle uyutulabilir. Düşünce iletme yeteneği herkesde mevcuttur. Deneyle gelişebilir. Prensip; Düşünceyi belli bir şey üzerinde temerküz ettirmektir.

Düşünce iletme kabiliyeti bir sujeden diğerine fark gösterir. Medyomluk da bir bakıma, bedensiz bir varlığın, düşüncelerini medyoma aktarmasıdır.

Burada telepati de gerekli olan sempati hali mutlak gerekli değildir. Duyarlı alıcı kimse bu düşünceleri amaçsız olarak alır ve genelde yapılan zihinsel yorumlar doğrudur. Verici diye belirli bir kimse genellikle mevcut değildir.

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL