A'dan Z'ye Spiritüalizm ve Parapsikoloji Sözlüğü

Sozlukte 417 kayit var.
Sozlukte arama yap
ile baslayan iceren kesin benzer gibi
All A B Ç D E F G H İ K L M N Ö P Q R S T U V Y Z
Terim Tanimlama
Derin Gevşeme

Deringevşeme; Kaslarda ki gevşeme ve rahatlama ile zihinsel mutluluğu ve neşeyi düzenleyen yarı ipnotik - uyku ile uyanıklık arası bir durumdur. Bedensel ve ruhsal etkileri kullanarak derin gevşeme haline geçişin çeşitli metodları vardır. Bu metodların hepsinde benzer olan yanlar şu ilkelere bağlı olarak düzenlenmişlerdir.

1- Beden ile ruh arasında sıkı bir ilişki vardır.

2- Heyacan, korku ve endişe gibi zihinsel saldırılar bedenimizde iz bırakırlar.

3- Anti gürültüler, kötü aydınlanmış yerler, kalabalıkta sıkışıp kalmalar gibi bedensel saldırılarda zihnimizde iz bırakırlar.

Bu tür saldırıların zararlarını;

a) Bedenimize yeni bir soluk, yeni bir esneklik veren alıştırmalar yaparak.

b) Öfke ve endişe gibi, zihinsel davranışlarımızla bedensel durumumuz arasında ki gerçek ilişkilerin farkına vararak.

c) Heyecan ve gerilimlerimizin diğer insanlarla olan ilişkilerimizden meydana geldiğini ve yine onlar vasıtasıyla da gerilimlerden kurtulduğumuzu iyice anlamamızla sınırlamamız mümkündür.

Deringevşeme; Endişe, çöküntü, bitkinlik, yorgunluk, stres, aşırı uyarılma, fiziki gücün azalması, günlük hayatın baskıları, iş hayatında ki tek düzelik, gelecekten korkma, vs. den tüm olumsuz heyecansal hayatımızdan, uygarlığımızın yarattığı bu durumlardan, hızla değişen dünyamıza uyum sağlamamızı geçiktiren engellerden, yani içsel hayatımızda ki zararlılardan kurtularak, bedenimiz ile onun içinde bulunduğu ortam arasında dengeyi en iyi şekilde kurmamıza izin veren sinir güzümüzden tasarruf etmeye ulaşmaktır denebilir.

Gerilimden, endişeden, korkulardan kurtulmak; günlük hayatın yoğun ritmi ve yoğun durumlarında bedene hakim olmak. Bu iki derin gevşeme alanı birbirleriyle sıkıca ilgilidir.

Derin Gevşeme tekniklerini bilimsel olarak geliştiren E. Jacobson ve J.H Schultz Psişik ve psikomatik rahatsızlıkları başarıyla iyi etmişlerdir. Kaslarımızın en büyük ve en küçük gerilimlere göre çalıştıran derin gevşeme, her türlü saldırıya karşı duyarlılık göstermemizi engeller. Kaslarımızı uyarılma eşiğinde bastırır ve heyecanlarımızı kontrol altına almamızı sağlar. Kassal gerilim, tonus ile beyinsel etkinlik, dünya ve insanlarla olan ilişki sistemimizin iki yüzüdür. Bütün zihinsel sorunların kaslarımızda izleri vardır.

Metapsişik araştırmalarda derin gevşeme önemli bir yer tutar.

Medyom ve psişik sujelerin yetiştirilmesinde ve onların etraftan soyutlanması başlıca sorunudur. Dış uyaranlarla iç uyaranların en az düzeye indirilmesi gerekli olduğundan, derin gevşeme tekniğinin yeterince bilinmesi gerekir. Böylece kendi kendine telkin gelişir ve ipnoz ve trans haline girmek kolaylaşır.

Vucudu hareketsiz tutmak, ağırlaştırmak, nefes alıp vermeyi azaltmak, zihni uyku ile uyanıklık arası düzeyde bulundurmak, fikir ve imaj çağrışımlarına engel olarak zihni boşaltmak psişik yeteneklerin gelişmesi için gerekli zemini hazırlar. Psiloji çalışmalarının temeli bu ilkeye dayanır. Beden enerjisinden tasarruf etmek, stresleri hafifletmek, şuur altına güven ve cesaret kazandırmak, marazi sayılabilecek istek ve eğilimlerle temelden mücadele etmek, kısaca maddi ve manevi hayatı ahenkli bir hale sokmak için '' Derin gevşeme''den yararlanmak en eski ve geçerli bir tekniktir

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL